ข่าวและประกาศของเว็บ

ตารางเรียน ประจำเดือน ก.ค.64

โดย Duangporn School -

ป.1 และ ป.2 เรียนในรูปแบบคลิปการสอน
ป.3 - ป.6 เรียนในรูปแบบสอนสด ตามเวลาที่กำหนด


เรียนออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น

โดย Duangporn School -

นักเรียนสามารถเชื่อมต่อบทเรียนออนไลน์ผ่านแอพได้ โดยติดตั้งแอพพลิเคชั่นตาม Link ด้านล่างนี้ ในระบบปฏิบัติการที่ใช้อยู่

Download from iOS App Store Download from Google play

หลังจากติดตั้งแอพพลิเคชั่นเรียบร้อยแล้ว ให้เปิดขึ้นจะปรากฎหน้าตาดังรูป


ขั้นตอนนี้ ให้เลือก I'M LEARNER (ฉันคือผู้เรียน) จะเข้าสู่หน้าถัดไปดังรูป


ให้กรอกชื่อเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ กด connect
https://www.duangporna.ac.th/course/
หรือ scan qrcode จะเข้าสู่หน้าต่อไปใส่ username กับ password และกด LOG IN 
จะเข้าสู่หน้าหลัก เลือก Categories จะปรากฏหน้าตาดังรูป

เป็นอันสำเร็จ

ขนาดของไฟล์ที่ส่งการบ้าน

โดย Duangporn School -

เนื่องจากพื้นที่รองรับในระบบมีความจุรองรับไม่เพียงพอ จึงมีการปรับเปลี่ยนดังนี้

1. ส่งไฟล์รวมกันได้ ไม่เกิน 5 mb ไม่เกิน 4 ไฟล์ต่อครั้ง

2. ไฟล์ภาพ ขนาดไม่เกิน 1 mb (ความละเอียดภาพเพียงพอในการมองเห็นแล้ว) อัพโหลดส่งงานได้ตามปกติ

3. ไฟล์เสียง บันทึกในกระทู้ส่งงานได้  ในเมนูรูปไมโครโฟน


4. ไฟล์วิดีโอ / เสียง ที่ใหญ่เกิน 5 mb ให้ส่งใน ส่งงานนักเรียน ตั้งไว้หน้าแรกบนสุด เข้าไปเลือกโฟลเดอร์ส่งงานประจำวันที่

หัวข้อเก่า...