ข่าวและประกาศของเว็บ

ขนาดของไฟล์ที่ส่งการบ้าน

ขนาดของไฟล์ที่ส่งการบ้าน

by Duangporn School -
Number of replies: 0

เนื่องจากพื้นที่รองรับในระบบมีความจุรองรับไม่เพียงพอ จึงมีการปรับเปลี่ยนดังนี้

1. ส่งไฟล์รวมกันได้ ไม่เกิน 5 mb ไม่เกิน 4 ไฟล์ต่อครั้ง

2. ไฟล์ภาพ ขนาดไม่เกิน 1 mb (ความละเอียดภาพเพียงพอในการมองเห็นแล้ว) อัพโหลดส่งงานได้ตามปกติ

3. ไฟล์เสียง บันทึกในกระทู้ส่งงานได้  ในเมนูรูปไมโครโฟน


4. ไฟล์วิดีโอ / เสียง ที่ใหญ่เกิน 5 mb ให้ส่งใน ส่งงานนักเรียน ตั้งไว้หน้าแรกบนสุด เข้าไปเลือกโฟลเดอร์ส่งงานประจำวันที่