ข่าวและประกาศของเว็บ

เรียนออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น

เรียนออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น

by Duangporn School -
Number of replies: 0

นักเรียนสามารถเชื่อมต่อบทเรียนออนไลน์ผ่านแอพได้ โดยติดตั้งแอพพลิเคชั่นตาม Link ด้านล่างนี้ ในระบบปฏิบัติการที่ใช้อยู่

Download from iOS App Store Download from Google play

หลังจากติดตั้งแอพพลิเคชั่นเรียบร้อยแล้ว ให้เปิดขึ้นจะปรากฎหน้าตาดังรูป


ขั้นตอนนี้ ให้เลือก I'M LEARNER (ฉันคือผู้เรียน) จะเข้าสู่หน้าถัดไปดังรูป


ให้กรอกชื่อเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ กด connect
https://www.duangporna.ac.th/course/
หรือ scan qrcode จะเข้าสู่หน้าต่อไปใส่ username กับ password และกด LOG IN 
จะเข้าสู่หน้าหลัก เลือก Categories จะปรากฏหน้าตาดังรูป

เป็นอันสำเร็จ