ข่าวและประกาศของเว็บ

ตัวอย่างการเข้าเช็คชื่อ และส่งงาน

ตัวอย่างการเข้าเช็คชื่อ และส่งงาน

by Duangporn School -
Number of replies: 0

ตัวอย่างการเข้าเช็คชื่อในแต่ละรายวิชาตัวอย่างการส่งงานในแต่ละรายวิชา

การอัพโหลดไฟล์บนอุปกรณ์พกพา เช่น แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ
 ในกรณีที่ต้องการส่งไฟล์มากกว่า 1 ไฟล์ ให้เลือกไฟล์และกดอัพโหลดได้ทีละ 1  ไฟล์ และทำซ้ำจนกว่าจะครบตามจำนวนที่ต้องการ เมื่อครบแล้ว จึงกดโพสต์ตอบ